Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nu går ”Morfar” och ”Byske” på export

Att genuint hantverk har en stor plats i de svenska hemmen är sedan länge ett faktum. Svensk design är också en institution inom flera områden. I företaget Handcrafted by Sweden har dessa värden tagits tillvara fullt ut. Företagets produkter bygger på lokala råvaror, lokalt hantverk, nordisk design och ett brinnande entreprenörskap.

I syfte att lyfta företaget Handcrafted by Sweden rivstartas nu samarbetet mellan företaget och affärsutvecklingspartnern Affärsliv w3 AB. Tillväxt och internationalisering är målet med samarbetet

  • Bolagets kärnprodukt är en gunga för inomhusbruk, där kreativitet, design och historia möts. Ett genuint hantverk där underleverantörerna finns i närområdet och materialen är valda med högsta krav på hållbart tänkande. –”De två modellerna ”Morfar” och ”Byske” finns idag hos ett antal svenska kunder – men nu vill vi ta nästa steg i vår utveckling” säger Stina Berglund, VD på Handcrafted by Sweden AB.
  • Affärsliv w3 hjälper företag med tillväxt-coaching och fungerar som en mentor för företagsägare/ledare med ambitionen att växa. ”Handcrafted by Sweden är ett mycket spännande företag vars produkter verkligen är en hyllning till bygd, hantverk och design, här finns mycket hjärta och stor potential”- säger Pär Dunder, affärscoach på Affärsliv w3 AB.

I korthet kommer tillväxten att bygga på en utveckling av affärsidén och en förberedelse för export. Företaget ansöker nu om finansiellt stöd för att med full kraft kunna satsa på en internationalisering. –”Vår primära målmarknad är USA där vi planerar att teckna ett antal kontrakt om leveranser, framförallt till östkusten där svensk design är så uppskattad” säger Stina Berglund.

-”Vi har både identifierat presumtiva distributörer och möjliga målgrupper. Det handlar om försäljning till hem med goda inkomster och ett intresse för design och hantverk, men också till företag som vill stärka sin image av kreativitet och exklusivitet” fortsätter Stina.

Arbetet är påbörjat och målet är att de första kontrakten ska tecknas under 2017. –”Vi siktar på att kunna växa både omsättningsmässigt och på sikt även personellt avslutar Stina Berglund”