Kunskapsföretaget Affärsliv w3 vill dela med sig av verktygen för tillväxt.

Pär Dunder, VD och affärsutvecklare på Affärsliv w3, räds inte de stora orden när han summerar företagets affärsidé att skapa ett starkare Norrland. Men bakom det storslagna finns en stor portion ödmjukhet inför vad som måste göras.

– Det handlar om att bygga kunskap, det är det som ger konkurrenskraft. Det är ett stort arbete där vi vill bidra med affärsutveckling, mentorskap och kompetensutvecklande utbildningar, i vissa fall även certifieringsgrundande.

Win-win-win

I den övertygelsen har också inspiration till företagsnamnet hämtats.

– Vi har en tro på och en vilja att ge företagen i Norrland verktyg för tillväxt genom att kompetensutveckla. I det finns potential till en situation med ett win-win-win. Företagen blir starkare, vi kan göra affärer genom att erbjuda verktygen och tillsammans skapar vi ett starkare Norrland.

Caroline Sommerich är utbildningskoordinator på Affärsliv w3. Hon utvecklar företagets tankar kring utbildningsmodellen.

– Vi har en mission att göra företagen medvetna om att möjligheten till utveckling genom utbildning finns och att den dessutom är nödvändig.

Tar utbildningen till företagen

En avgörande skillnad mot traditionell företagsutbildning är lokaliseringen, säger Caroline.

– Vi tar inte Norrlandsföretagen till utbildningen, utan utbildningen får komma till Norrland. Detta sparar tid och pengar åt företagen.

”Det handlar om mod”

Enligt Pär Dunder handlar Norrlandsföretagens möjligheter till utveckling till stor del om mod.

– Undersökningar visar att 20% av de små och medelstora företagen vill växa, men de vet inte hur. Med vår hjälp kan de få den frågan besvarad, men det krävs mod att också våga förändras, exempelvis genom affärsmodellering.

Affärsmodellering är en av de utbildningar Affärsliv w3 erbjuder. Utbildningen ställer krav på företagens flexibilitet att våga ändra sina inarbetade rutiner, syn på marknaden, organisation med mera, säger Pär.

– Jag har en stark tro på att det som ska utvecklas bra, måste utvecklas av egen kraft. Det har också visat sig att företag som arbetar med affärsmodellering är mer lönsamma än företag som enbart pratar produktutveckling.

Varmluftsballong som lyfter Norrland

Förutom affärsmodellering erbjuder Affärsliv w3 ett brett upplagt utbud av utbildning. Tillsammans med de resurser de kan erbjuda i form av affärsutveckling och mentorskap bidrar de konkret till att stärka Norrlands konkurrenskraft, enligt Pär Dunder.

– Norrland är en varmluftsballong som lyfter resten av Sverige. Vi vill och kan vara en kraft som bidrar med att ge ballongen lyftkraft.