Utbildningsmatcharen

”Det handlar om människors utveckling”, summerar Caroline Sommerich sitt jobb som utbildningskoordinator på Affärsliv w3.
 

Strukturerad och med full koll på läget. Så kan den korta versionen låta när Caroline Sommerich ska beskrivas som yrkesperson. När hon får frågan vad hon tagit med sig från sitt tidigare arbete som personlig assistent och arbetsledare, så är det följdriktigt ett konkret och relevant svar man får. Och med en bra sammanfattning av vad jobbet handlar om.

– Som personlig assistent i en arbetsledande roll handlade det mycket om planering, administration och organisation – ja, det var egentligen ett helhetsansvar. Erfarenheterna från det kan jag direkt ta med mig när det gäller att planera och organisera utbildningar. Men sen är den övergripande uppgiften precis densamma, att skapa förutsättningar så att människor kan utvecklas.

Inget jag ångrar

Caroline headhuntades av Affärsliv w3:s grundare Pär Dunder för att hjälpa till att omsätta w3:s vision om att skapa ett starkare Norrland. I vardagen innebär det för Caroline att jobba med hela utbildningsprocessen. Hon identifierar utbildningsbehov och matchar utbildare med de som behöver utbilda sig.

– När jag tillfrågades om jobbet visste jag knappt vad jag skulle göra, annat än att det handlade om utbildningar. Det var alltså osäker mark för mig, men jag kände att det var en chans, nåt jag ville prova på. Det är inget jag ångrar.

Idag är inte Carolines roll längre osäker mark, men hon tycker fortfarande att varje dag ger nya stimulerande erfarenheter.

– Pär har många råd och tips att ge och det är en trygghet att ha nån att bolla med. I övrigt jobbar jag med stor frihet inom de ramar som grundtanken med Affärsliv w3 sätter. Vi stämmer dessutom löpande av mot den ursprungliga idén, var det så här vi tänkte?

Inspirerande med nya kunskapsområden

Motiven för företagen att satsa på utbildning är flera. En mycket konkret anledning är de formella krav på certifieringar som finns, säger Caroline.

– De certifierande utbildningarna bygger på ett formellt krav, exempelvis från Arbetsmiljöverket eller så är det EU-relaterat. Det

är alltså en förutsättning för många företag att ha nödvändiga certifieringar för sin verksamhet.

Ett aktuellt exempel är GPDR, den nya dataskyddsförordningen. Är du säker på att ditt företag inte har en lönelista, ett kundregister eller annat digitalt register som lyder under GPDR? Nä, vi trodde väl det. Alla företag är inte medvetna om detta och behöver kunskap.

– I stort sett alla företag borde utbilda sig inom detta och vi har en stor uppgift i att sprida den kunskapen. För mig är det mycket att sätta mig in i, men det är kul och inspirerande att få insikt i nya kunskapsområden. Det blir även mycket samverkan med utbildarna, när vi har hittat de bästa utbildarna inom varje område.

Mäklare i utbildning

Certifieringsutbildningarna ger även en kompetens som passar bra i ett personligt CV.

– Ett mål är att de utbildningar vi anordnar ska ge den enskilde något att sätta på sitt CV, med en certifiering eller ett intyg som bevis på kompetens och behörighet. Det blir en vidareutbildning som var och en kan ta med sig vidare i yrkeslivet.

Hur hittar ni relevanta utbildare?

– Vår roll är att knyta ihop ett behov av utbildning med någon kompetent och relevant utbildare. Hittills har det ofta börjat med att vi identifierat ett behov, men vi tror att det alltmer kan bli så att utbildarna kommer till oss. Sammanfattningsvis är det en form av mäklaruppdrag vi har.

Tar utbildningarna till norr

För Affärsliv w3 handlar det i nuläget mycket om att göra företagen medvetna om att de finns där för att kunna erbjuda hjälp med utbildningar. Är ni på något sätt unika i ert utbud?

– Vårt erbjudande är att ta utbildningen till norr och inte tvärtom. Så när vi tittar på de certifieringsgrundande utbildningarna finns det knappast någon i norr som erbjuder liknande.

Att utbilda här uppe i norr spar tid och pengar för företagen, säger Caroline.

– Det är en given fördel att inte behöva vara så mycket borta från både jobb och privatliv. Många av de certifierande utbildningarna kräver att en hel grupp på respektive företag får certifikat.

Det är alltså bättre att flytta en enskild utbildare istället för en hel företagsgrupp.

Scannar marknaden

Nu är ni igång med full fart, men av framåtandan att döma är det ingen vild gissning att ni inte nöjer er med det, eller hur?

– Nej, vi måste förstås kontinuerligt scanna marknaden för att se vilka utbildningsbehov som finns. De utbildningar vi nu har igång kommer att vara aktuella även framöver, men det gäller ju också att hitta nytt. Arbetsmiljöverket kommer exempelvis med nya krav på certifieringar som vi ska följa upp.

Till sist, en sån där handen på hjärtatfråga: som utbildningskoordinator i ett företag som konsekvent pratar om att företagen måste kompetensutvecklas – kommer du att gå någon utbildning själv?

– Absolut, det är nyttigt att själv sätta sig i utbildningsstolen. Jag ser exempelvis nytta med att gå utbildningen ”Det säljande samtalet” som är ett återkommande inslag i min yrkesvardag.