Affärsutveckling

Affärsutveckling är, som ordet antyder, en utveckling av en affär. Enklare uttryckt en utveckling av ett företag eller en verksamhet. Detta sker genom adekvat faktainsamling såsom konkurrentanalyser, företagsanalyser eller marknadsanalyser. Med detta som grund ska ett strategiarbete byggas. Strategisk plan är ett verktyg för styrelsen att upprätta och för den operativa ledningen att följa. Utifrån den kan verksamhetsplaner och aktiviteter byggas upp och genomföras.

Vi hjälper er hela vägen – från idé till genomförande.

100% av ett företags intäkter kommer från försäljning. Med mångårig erfarenhet av sälj och säljledning kan vi stötta er försäljning hela vägen från utbildning via säljledning till ett ökat resultat.

Vi hjälper er hela vägen – från tanke till ökad intäkt.

Styrelsearbete är en grannlaga uppgift. Ansvaret för bolaget strategiska inriktning och uppföljning kräver erfarenhet och kompetens. Vi kan agera både mentor och skuggstyrelse för att leda och stödja er verksamhet rätt.

Vi hjälper er hela vägen i styrelsearbetet. Kontakta oss för mer information om vårt affärsutvecklingsstöd. Kontaktperson Pär Dunder.

Kontakta oss