Mentorskap

Det traditionella mentorskapet är underskattat. När Veckans Affärer frågade 50 erfarna chefer om hur de borde ha börjat sin chefskarriär blev svaret ”Skaffat en bra mentor” en första, andra och tredje plats.

Erfarenhet kombinerat med många frågor bygger ett kraftfullt ledarskap både för individ och företag.

Ofta är också mentorskapet ett verktyg för att lära sig att kombinera yrkesliv och privatliv. En PT för karriären helt enkelt.

För det mindre bolaget kan också en bolagsmentor vara användbart för att stötta både ägare och operativ ledning – som ofta är samma personer.

Kontakta oss för mera information om vårt mentorprogram. Kontaktperson Pär Dunder.

Kontakt