Vi brinner för att utveckla företag och skapa ett starkare Norrland

Aktuella utbildningar

Psykosocial arbetsmiljö i balans (AFS 2015:4)

Utbildning Psykosocial arbetsmiljö i balans (AFS 2015:4) Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i vårt högpresterande samhälle En god psykosocial arbetsmiljö är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet. I mars 2016 började nya föreskrifter

Läs mer

Konflikthantering på hjärnans villkor

Utbildning Konflikthantering på hjärnans villkor Konflikter uppstår överallt i samhället Många tycker att det är jobbigt att hantera konflikter och väljer därför ibland att sopa dem under mattan och hoppas att de försvinner. Under den

Läs mer

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vilka regler som gäller och hur de ska

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer minskar sin användning av skadliga kemikalier. Samtidigt blir lagstiftning och

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor och för att kunna göra riskbedömning måste

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger dig ett häpnadsväckande enkelt och effektivt projektplaneringsverktyg, som både är

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med stress i företaget.Utbildningen ger dig: Förståelse för vad stress är,

Läs mer
Affärsutveckling

Affärsutveckling är, som ordet antyder, en utveckling av en affär. Enklare uttryckt en utveckling av ett företag eller en verksamhet. Detta sker genom adekvat faktainsamling såsom konkurrentanalyser, företagsanalyser eller marknadsanalyser. Med detta som grund ska ett strategiarbete byggas.

Mentorskap

Det traditionella mentorskapet är underskattat. När Veckans Affärer frågade 50 erfarna chefer om hur de borde ha börjat sin chefskarriär blev svaret ”Skaffat en bra mentor” en första, andra och tredje plats.

#ettstarkarenorrland

Vår mission är att stärka norrländska företag och organisationer genom utbildning, affärsutveckling och mentorskap