Utbildning

Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7

Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar.

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor och för att kunna göra riskbedömning måste man kunna avgöra om luftkvaliteten är godtagbar.

Utbildningen ger dig möjlighet att ha goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden. Den ger dig kunskap att beräkna hygieniska gränsvärden, bedöma resultatet, planera för att vidta åtgärder samt att dokumentera de utredningar som görs.

Utbildningen går igenom:

  • Lagstiftningen
  • Fysikaliska egenskaper som påverkar spridning/aggregationstillstånd
  • Hygienisk effekt och dagsmedelvärde
  • Genomgång av Stoffenmanager
  • Exponeringsmätningar
  • Dokumentation
  • Åtgärder


Efter utbildningen skall deltagarna:
– Ha goda kunskaper om vad som gäller för lagstiftningen AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden
– Kunna göra beräkningar via Stoffenmanager
– Kunna avgöra om luftkvalitén är godtagbar
– Dokumentera utredningar av hygieniska gränsvärden


I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
För att utbildningen skall genomföras kravs minst 6 deltagare. 

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Monica Boström

Monica Boström är senior kemikaliekonsult på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 2004. Hon arbetar även som projektledare på företag för att strukturera upp kemikaliearbetet. Monica utför riskbedömningar och utbildar i kemikaliefrågor även ute hos företag.

  • Ladda ner pdf

Dela

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för mer info om tid och plats

7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Aktuella utbildningar

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå