Utbildning

Förhandla med Harvardmetoden

Lär dig förhandlingsmetoden som gör att du bättre kan komma överens och bevarar goda relationer. Förhandlingsmetoden används i hela världen och lämpar sig väl för enkla säljmöten till komplexa affärsförhandlingar.

Utbildningen ger dig en heltäckande grund i den mycket framgångsrika princip- och intressebaserade förhandlingsmetoden från Harvard Negotiation Project, ett nästan fyrtioårigt forskning- och utvecklingsarbete.
Metoden är relativt enkel att använda och den passar på många skilda förhandlingssituationer. Harvardmetoden du får lära dig bygger på principer som är lätta att komma ihåg.

Utbildningen genomförs som föreläsning i seminarieform med varvningar av egna arbetsuppgifter. Metoden har ett särskilt fokus på förberedelsen som är grunden för att lyckas. Egna erfarenheter och frågeställningar behandlas och diskuteras under utbildningen.

 

Utbildningen innehåller bland annat följande huvudmoment:

 • Inledning i dialog med deltagarna om deras erfarenheter.
 • Hur du förhandlar likt en medlare och ser till bådas intressen och behov.
 • Principöverenskommelsens huvuddrag och innehåll.
 • Skilja på sak och person, objektiva kriterier, undvik ståndpunkter, sök intressen och utveckla gemensamma alternativ.
 • Etik, förhandlarens själ och förhållningssätt.
 • Förberedande förhandling.
 • Val av strategi och taktik, kamp eller samarbete, praktisk förberedelse, förberedelsemodeller.
 • Under själva förhandlingen, vad händer om?
 • Undvik konflikten och att förhandlingen går i stå.
 • Bästa alternativ till förhandlingslösning (BATEF) och hur man förbättrar alternativet.
 • Öka din förhandlingsstyrka och hur jag skall bli bättre.
 • Sammanfattning av det allra viktigaste i förhandling.

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig avgörande principer och regler för att kunna göra en ömsesidig och långsiktig överenskommelse.

Mål med utbildningen:

Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att märkbart kunna förbättra dig som förhandlare. När du genomgått utbildningen kommer du att förstå varför det ibland gått sämre, varför det ibland gått bättre och hur du framförallt kan bli en bra förhandlare. Du skall kunna dra nytta av utbildningen redan den första dagen.

I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Vi erbjuder även internt anpassade utbildningar eller föreläsningar för olika storlekar på grupper och för skilda behov. Det kan handla om endagsutbildning eller kortare utbildning som genomförs under exempelvis en planerad konferens eller andra möten, lämpliga för allt från ledningsgrupper till större personalgrupper.
Kontakta Caroline för mer information.

Kursledare

Villy Hansen

Villy Hansen har över trettiofem års erfarenhet av kvalificerade förhandlingar i ledande roller som verkställande direktör, ordförande, areamanager och försäljningschef både nationellt och internationellt. Han har fört tvisteförhandlingar med allt från större gruvbolag till trilskande grannar. Han är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet både i förhandling och medling. Han har utbildat och föreläst för allt från professionella fackliga förhandlare, chefer till studenter.

 • Ladda ner pdf

Dela

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
Tid och plats
7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Måndag 27 augusti

Sista anmälningsdag

Aktuella utbildningar

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå