Utbildning

Förhandla med Harvardmetoden

Lär dig förhandlingsmetoden som gör att du bättre kan komma överens och bevarar goda relationer. Förhandlingsmetoden används i hela världen och lämpar sig väl för enkla säljmöten till komplexa affärsförhandlingar.

Utbildningen ger dig en heltäckande grund i den mycket framgångsrika princip- och intressebaserade förhandlingsmetoden från Harvard Negotiation Project, ett nästan fyrtioårigt forskning- och utvecklingsarbete.
Metoden är relativt enkel att använda och den passar på många skilda förhandlingssituationer. Harvardmetoden du får lära dig bygger på principer som är lätta att komma ihåg.

Utbildningen genomförs som föreläsning i seminarieform med varvningar av egna arbetsuppgifter. Metoden har ett särskilt fokus på förberedelsen som är grunden för att lyckas. Egna erfarenheter och frågeställningar behandlas och diskuteras under utbildningen.

Utbildningen innehåller bland annat följande huvudmoment:

 • Inledning i dialog med deltagarna om deras erfarenheter.
 • Hur du förhandlar likt en medlare och ser till bådas intressen och behov.
 • Principöverenskommelsens huvuddrag och innehåll.
 • Skilja på sak och person, objektiva kriterier, undvik ståndpunkter, sök intressen och utveckla gemensamma alternativ.
 • Etik, förhandlarens själ och förhållningssätt.
 • Förberedande förhandling.
 • Val av strategi och taktik, kamp eller samarbete, praktisk förberedelse, förberedelsemodeller.
 • Under själva förhandlingen, vad händer om?
 • Undvik konflikten och att förhandlingen går i stå.
 • Bästa alternativ till förhandlingslösning (BATEF) och hur man förbättrar alternativet.
 • Öka din förhandlingsstyrka och hur jag skall bli bättre.
 • Sammanfattning av det allra viktigaste i förhandling.

Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig avgörande principer och regler för att kunna göra en ömsesidig och långsiktig överenskommelse.

Mål med utbildningen:

Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att märkbart kunna förbättra dig som förhandlare. När du genomgått utbildningen kommer du att förstå varför det ibland gått sämre, varför det ibland gått bättre och hur du framförallt kan bli en bra förhandlare. Du skall kunna dra nytta av utbildningen redan den första dagen.

I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Villy Hansen

Villy Hansen har över trettiofem års erfarenhet av kvalificerade förhandlingar i ledande roller som verkställande direktör, ordförande, areamanager och försäljningschef både nationellt och internationellt. Han har fört tvisteförhandlingar med allt från större gruvbolag till trilskande grannar. Han är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet både i förhandling och medling. Han har utbildat och föreläst för allt från professionella fackliga förhandlare, chefer till studenter.

 • Ladda ner pdf

Dela

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
Tid och plats

Umeå

Datum: 2 maj 2018
Tid: 09.00-17.00
Plats: Folkets hus

Skellefteå

Datum: 3 maj 2018
Tid: 09.00-17.00
Plats: Medlefors folkhögskola

7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Tisdag 3 april

Sista anmälningsdag

Aktuella utbildningar

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. En två dagars grundkurs för dig

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå