Utbildning

Grunderna i Microsoft Project

Utbildning för dig som behöver kunskaper i Microsoft Project

2 dagars grundutbildning i det kraftfulla verktyget Microsoft Project. Kursen passar dig som är eller på väg att bli projektledare, delprojektledare, projektdeltagare eller har en annan funktion där det är viktigt att ha koll på vad som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra vad.

Under kursen varvas teori med praktisk övning. Under övningarna får deltagarna träna i programmet med övningar designade för att ge en förtrolighet med programmets funktioner för de olika momenten.

Dokumentationen är skriven för att både fungera på en lärarledd kurs och som självstudiematerial. Upplägget är gjort med en blandning av informationssidor och övningar. Tanken är också att kapitel 3-8 ska visa den vanliga arbetsgången i programmet. Kursdokumentationen lämpar sig väl för repetition och är en hjälp i ditt fortsatta arbete med programmet.

Mål med utbildningen:

Efter avslutad kurs behärskar du programmets grundläggande kommandon och funktioner för planering av aktiviteter och resurshantering, kan göra uppföljningar av både tid och kostnader samt presentera projektet på olika sätt för olika intressenter.

– Allmänt om projekt
Generella inställningar
Projektkalender

– Aktiviteter
Varaktighet
Milstolpar
Dispositionsnivåer
Länkar
Länktyper
Överlappa och fördröja aktiviteter
Aktivitetsvillkor
Återkommande aktiviteter
Manuell/automatisk schemaläggning
Tidslinje

– Resurser
Skapa resurser
Resurskalendrar
Tilldela resurser
Tilldelningsmetoder
Aktivitetstyper
Grupplanering
Kontrollera beläggning
Resurspool

– Uppföljning
Originalplan
Verkliga värden
Aktivitetsbaserad uppföljning
Resursbaserad uppföljning

– Granska planen
Kritisk linje
Vyer
Tabeller
Tidsskala
Filter
Rapporter
Utskrifter

I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Agneta Rebo

Agneta Rebo är en uppskattad pedagog med över 35 år i IT-branschen. De senaste 20 åren som utbildare/konsult i Microsoft Project. Genom åren har Agneta jobbat med många olika branscher (över 350 olika företag) och har en förmåga att snabbt sätta sig in i nya system eller processer, förstå nya sammanhang och kunna få ihop det till en helhet för att sedan kunna förklara för andra. Helt enkelt att hitta lösningar på kundens specifika önskemål.

Agnetas idrottsliga bakgrund både som aktiv och ledare bidrar också till att hon har lätt att få kontakt och umgås med olika människor.

  • Ladda ner pdf

Dela

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email
Tid och plats
14 000 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Tisdag 4 september (Umeå) Tisdag 18 september (Luleå)

Sista anmälningsdag

Aktuella utbildningar

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå