Utbildning

Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av härdplaster

– så klarar du kraven och skapar en säkrare arbetsplats. 
En utbildning som riktar sig till dig som arbetar med härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt afs 2011:19.

För att uppnå en säker arbetsmiljö har Arbetsmiljö-verket utfärdat nya regler för hantering av härdplaster. Lagstiftningen baseras på det nya klassificeringssystemet (CLP) och företag som inte kan visa upp giltigt intyg för sina anställda måste från och med 2017 betala en sanktionsavgift på 10.000 kr per anställd.

Utbildningen följer de krav som ställs i Kemiska Arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) för hantering av allergiframkallande härdplastföreningar.

Kursen riktar sig främst till de som hanterar allergiframkallande härdplaster, skyddsombud samt de som leder arbetet. Exempel på arbeten som berörs är de som arbetar med limning, plastbearbetning, hantering av flerkomponentlacker osv.

Vi går igenom:

  • Farliga kemiska produkter och härdplaster
  • Hälsoeffekter
  • Lagstiftning
  • Riskbedömning

Efter genomgången utbildning ska kursdeltagarna:

  • Ha kunskap om hur kemiska ämnen kan påverka vår hälsa
  • Ha kännedom om lagstiftning som berör kemiska produkter (inkl. REACH och CLP)
  • Veta vad en kemisk riskkälla är och kunna ge exempel på olika kemiska riskkällor
  • Veta var man hittar information om kemiska produkters farlighet och hur de ska hanteras
  • Veta hur man riskbedömer exponering för kemiska riskkällor på arbetsplatsen enligt SAM

Efter avslutad utbildning erhåller du ett certifikat.


I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Monica Boström

Monica är senior kemikaliekonsult på Explizit Environment AB och har arbetat med kemikalielagstiftning, riskbedömning och klassificering av kemiska produkter sedan 2004. Hon arbetar även som projektledare på företag för att strukturera upp kemikaliearbetet. Monica utför riskbedömningar och utbildar i kemikaliefrågor även ute hos företag.

Dela

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för info om tid och plats

7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

[INSERT_ELEMENTOR id="195"]