Andreas Skoglund

Andreas Skoglund

Andreas är affärsrådgivare vid Företagsutveckling. Fredagar i Härnösand. Han har mångårig bakgrund inom företagsutveckling och anlitas frekvent av norrländska företag och även av ALMI.

Utbildningar

Affärsmodellering

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå