Camilla Sandberg

Camilla driver företaget CasaRehab & Konsulting. Hon har arbetat kliniskt med missbruk och beroende i närmare 20 års tid, och besitter en bred kompetens i ämnet. Hon är diplomerad Alkohol & Drogterapeut, med en grundläggande psykoterapiutbildning på steg 1 nivå med inriktning på alkohol- och drogproblematik, samt har en akademisk examen från Umeå universitet i Socialpsykologi.
Camilla går alltid helhjärtat in i sina uppdrag och är mycket uppskattad för sitt personliga engagemang i de utbildningar hon håller.

Upptäcka, hantera och förhindra missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen