Dick Svanberg

Dick Svanberg

Dick Svanberg är Management Consultant i Valuefit AB med lång internationell erfarenhet som ledare i olika positioner i stora koncerner.

Supply Chain Management 

 

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå