Elisabeth Weidel

Elisabeth Weidel

Elisabeth har 15 års erfarenhet från ledande roller bl.a. som platschef, konsultchef, regionchef och som projektledare. Hon har en grundutbildning i systemvetenskap, beteendevetenskapliga utbildningar samt styrelseutbildning. Hon har en bred erfarenhet från IT och telekombranschen. Har utbildat över 2000 ledare/chefer från näringslivet, offentliga sektorn och föreningsliv. Hon är mycket uppskattad för sina pedagogiska och engagerade utbildningar.

Utbildningar

Grundläggande ledarskap

Grunderna i projektledning

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå