Håkan Forsström

Håkan Forsström från HF Progress AB har mer än 45 – års erfarenhet inom affärsutveckling, marknadsföring och försäljning internationellt och nationellt. Håkan har utvecklat ett eget utbildningskoncept och utbildningsmaterial som han använt i ca. 30-års tid och som har omsatts i många mindre och medelstora företag i norra Sverige. Håkans engagemang, pedagogiska förmåga och personliga sätt att överföra kunskap för att främja tillväxt hos såväl organisationer som människor, har gjort honom till en mycket uppskattad föreläsare, utbildare och coach/rådgivare.

Affärsplanen – som verktyg för långsiktig, framgångsrik och lönsam företagsdrift