Johan Lundberg Karlsson och Sofia Ungh

Johan Lundberg Karlsson och Sofia Ungh är båda verksamma jurister vid Advokatbyrån Kaiding. Johan och Sofia arbetar med allmän affärsjuridik i allmänhet och personuppgiftslagstiftning i synnerhet. Andra kompetens-områden är förvaltningsrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt.

Utbildningar

GDPR – den nya dataskyddsförordningen