Johan Lundberg Karlsson och Sofia Ungh

Johan Lundberg Karlsson och Sofia Ungh

Johan Lundberg Karlsson och Sofia Ungh är båda verksamma jurister vid Advokatbyrån Kaiding. Johan och Sofia arbetar med allmän affärsjuridik i allmänhet och personuppgiftslagstiftning i synnerhet. Andra kompetens-områden är förvaltningsrätt, fastighetsrätt och arbetsrätt.

Utbildningar

GDPR - den nya dataskyddsförordningen

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå