Villy Hansen

Villy Hansen

Villy Hansen har över trettiofem års erfarenhet av kvalificerade förhandlingar i ledande roller som verkställande direktör, ordförande, areamanager och försäljningschef både nationellt och internationellt. Han har fört tvisteförhandlingar med allt från större gruvbolag till trilskande grannar. Han är utbildad vid Rättsvetenskapliga enheten på Luleå tekniska universitet både i förhandling och medling. Han har utbildat och föreläst för allt från professionella fackliga förhandlare, chefer till studenter.

Förhandla med Harvardmetoden

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå