Utbildning

Att sätta samman ledningsgruppen

Ledningsgruppen är en organisations eller ett företags viktigaste operativa muskel. När strategier blir taktik och planer går till genomförande behövs en väl fungerande ledningsgrupp.

Att ha kunskapen om hur en sådan sätts samman och hur den effektivast drivs och nyttjas är receptet för en framgångsrik organisationsutveckling.

Vår utbildning ger verktygen och kunskapen – och en möjlighet att samla gruppen och ge samma förutsättningar.

”Från delar till helhet”

1. Ledningsgruppens generella uppdrag:

 • Att skapa förutsättningar för företagets framgång och tillväxt
 • Att effektivisera dem samlade ledningsfunktionen
 • Att arbeta med helhetsfrågor
 • Att hantera det osäkra och komplexa

Dessa frågor utgör det första blocket i utbildningen – vilka krav skall ledningsgruppen – med utgångspunkt i uppdraget – ställa på VD/styrelse? Vilket är uppdraget för oss?

2. Att leda ledningsgruppen

 • Ledarskap handlar om att påverka
 • ”Den förste bland likar”
 • Legalitet, legitimitet och lojalitet
 • Ledningsgruppsavtalet

Dessa frågor utgör det andra blocket i utbildningen – vilka arbetsformer skall råda i ledningsgruppen?

3. Att sätta samman ledningsgruppen

 • Funktionalitet eller kompetens?
 • Krav på struktur
 • Vad styr?
 • Påverkan och position

Dessa frågor utgör det tredje blocket i utbildningen – och det sista för dag ett. Dagen därpå börjar vi med att presentera vår ledningsgrupp.

4. Arbetsformer och arbetssätt

 • Spegling av organisationen – hur återger vi och förstärker kulturen?
 • Kreativa möten eller sammanträden?
 • Ledningsgruppen och besluten
 • Att både komma överens och ifrågasätta
 • Hierarkin och den informella makten

Dessa frågor utgör det fjärde blocket, hur gör vi och vad/vilka skall vi uppfattas vara.

5. Samspelet med organisationen

 • Idealet och realiteten
 • Andras uppfattning
 • Kommunikationen utåt
 • Dilemman och kritiska moment
 • En kontinuerlig process
 • Några ord på vägen

Dessa frågor utgör det femte och sista blocket i den lärarledda delen. Konkreta verktyg för att föra ledningsgrupp-utvecklingen framåt.

Respektive ledningsgrupp medtar aktuella frågor från det egna företaget. Ett möte hålls med tillgång till coach minst en och max tre timmar.

Utbildningen kan hållas med en till tre ledningsgrupper. Utbildningen skall genomföras i en utvecklande miljö och i internatform.
Utbildningen startar kl 13 dag ett och avslutas cirka kl 16 dag två.
I priset, 19900 SEK / ledningsgrupp ingår måltider och konferenslokaler. Logi tillkommer.

Kursledare

Pär Dunder & Andreas Skoglund

Pär är affärsrådgivare vid Affärsliv w3 i Skellefteå. Pär har mångårig erfarenhet inom företagsutveckling, styrelsearbete och har anlitats frekvent som utbildare.

Andreas  är affärsrådgivare vid Företagsutveckling Fredagar
i Härnösand. Andreas har mångårig erfarenhet inom företagsutveckling och anlitas frekvent av norrländska företag och även av ALMI.

Dela

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för info

19 900 kr

/ledningsgrupp, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

[INSERT_ELEMENTOR id="195"]