Utbildning

Att sätta samman ledningsgruppen

Ledningsgruppen är en organisations eller ett företags viktigaste operativa muskel. När strategier blir taktik och planer går till genomförande behövs en väl fungerande ledningsgrupp.

Att ha kunskapen om hur en sådan sätts samman och hur den effektivast drivs och nyttjas är receptet för en framgångsrik organisationsutveckling.

Vår utbildning ger verktygen och kunskapen – och en möjlighet att samla gruppen och ge samma förutsättningar.

”Från delar till helhet”

1. Ledningsgruppens generella uppdrag:

 • Att skapa förutsättningar för företagets framgång och tillväxt
 • Att effektivisera dem samlade ledningsfunktionen
 • Att arbeta med helhetsfrågor
 • Att hantera det osäkra och komplexa

Dessa frågor utgör det första blocket i utbildningen – vilka krav skall ledningsgruppen – med utgångspunkt i uppdraget – ställa på VD/styrelse? Vilket är uppdraget för oss?

2. Att leda ledningsgruppen

 • Ledarskap handlar om att påverka
 • ”Den förste bland likar”
 • Legalitet, legitimitet och lojalitet
 • Ledningsgruppsavtalet

Dessa frågor utgör det andra blocket i utbildningen – vilka arbetsformer skall råda i ledningsgruppen?

3. Att sätta samman ledningsgruppen

 • Funktionalitet eller kompetens?
 • Krav på struktur
 • Vad styr?
 • Påverkan och position

Dessa frågor utgör det tredje blocket i utbildningen – och det sista för dag ett. Dagen därpå börjar vi med att presentera vår ledningsgrupp.

4. Arbetsformer och arbetssätt

 • Spegling av organisationen – hur återger vi och förstärker kulturen?
 • Kreativa möten eller sammanträden?
 • Ledningsgruppen och besluten
 • Att både komma överens och ifrågasätta
 • Hierarkin och den informella makten

Dessa frågor utgör det fjärde blocket, hur gör vi och vad/vilka skall vi uppfattas vara.

5. Samspelet med organisationen

 • Idealet och realiteten
 • Andras uppfattning
 • Kommunikationen utåt
 • Dilemman och kritiska moment
 • En kontinuerlig process
 • Några ord på vägen

Dessa frågor utgör det femte och sista blocket i den lärarledda delen. Konkreta verktyg för att föra ledningsgrupp-utvecklingen framåt.

Respektive ledningsgrupp medtar aktuella frågor från det egna företaget. Ett möte hålls med tillgång till coach minst en och max tre timmar.

Utbildningen kan hållas med en till tre ledningsgrupper. Utbildningen skall genomföras i en utvecklande miljö och i internatform.
Utbildningen startar kl 13 dag ett och avslutas cirka kl 16 dag två.
I priset, 19900 SEK / ledningsgrupp ingår måltider och konferenslokaler. Logi tillkommer.

Kursledare

Pär Dunder & Andreas Skoglund

Pär är affärsrådgivare vid Affärsliv w3 i Skellefteå. Pär har mångårig erfarenhet inom företagsutveckling, styrelsearbete och har anlitats frekvent som utbildare.

Andreas  är affärsrådgivare vid Företagsutveckling Fredagar
i Härnösand. Andreas har mångårig erfarenhet inom företagsutveckling och anlitas frekvent av norrländska företag och även av ALMI.

 • Ladda ner pdf

Dela

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för info

19 900 kr

/ledningsgrupp, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Aktuella utbildningar

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå