Utbildning

Riskbedömning

En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor.

En utbildning för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vilka regler som gäller och hur de ska bedöma och åtgärda kemiska arbetsmiljörisker. 

Steg för steg går utbildningen igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats och vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa. Informationen ges om var man hittar informationen om de kemiska produkternas farlighet och om hur man bedömer risken för exponering.

Baserat på ovanstående kunskap och information går utbildningen igenom hur man bäst ska bedöma och åtgärda/minska riskerna i arbetet. 

Utbildningen går igenom:

  • Vad är en kemisk riskkälla och hur kan de påverka hälsan?
  • Vilka produkter/material kan vara en risk?
  • Var hittar du information om potentiella faror? 
  • Vilka regler gäller vid arbetsmoment där det finns kemiska riskkällor?
  • Hur riskbedömer du exponering för kemiska riskkällor och hur minskar du riskerna?


    I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
    För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Olof Svensson

Olof Svensson är kemikaliekonsult på Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

Dela

LinkedIn
Facebook
Twitter
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för för info om tid och plats

7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

[INSERT_ELEMENTOR id="195"]