Utbildning

Riskbedömning

En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker

Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor.

En utbildning för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vilka regler som gäller och hur de ska bedöma och åtgärda kemiska arbetsmiljörisker. 

Steg för steg går utbildningen igenom vilka kemiska riskkällor som kan finnas på en arbetsplats och vilken typ av produkter och material som kan påverka vår hälsa. Informationen ges om var man hittar informationen om de kemiska produkternas farlighet och om hur man bedömer risken för exponering.

Baserat på ovanstående kunskap och information går utbildningen igenom hur man bäst ska bedöma och åtgärda/minska riskerna i arbetet. 

Utbildningen går igenom:

  • Vad är en kemisk riskkälla och hur kan de påverka hälsan?
  • Vilka produkter/material kan vara en risk?
  • Var hittar du information om potentiella faror? 
  • Vilka regler gäller vid arbetsmoment där det finns kemiska riskkällor?
  • Hur riskbedömer du exponering för kemiska riskkällor och hur minskar du riskerna?


    I priset ingår fm fika, lunch och em fika.
    För att utbildningen skall genomföras krävs minst 6 deltagare.

Denna utbildning går även att få som företagsintern. Kontakta Caroline för mer information. 

Kursledare

Olof Svensson

Olof Svensson är kemikaliekonsult på Explizit Environment där han även är utbildningsansvarig. Han har en bakgrund som forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola. Hans expertis omfattar fysikalisk och organisk kemi, miljökemi och toxikologi. Klassificering och märkning enligt det nya regelverket CLP och REACH-lagstiftning är andra kompetensområden.

  • Ladda ner pdf

Dela

Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på email
Email
Tid och plats

Kontakta Caroline för för info om tid och plats

7 900 kr

/person, exkl moms

Anmälan

Intresseanmälan

Fyll i och skicka formuläret för att göra en intresseanmälan så återkommer vi med bekräftelse.

Kontakt

Caroline Sommerich
070-23 62 915
caroline.sommerich@aw3ab.se

Aktuella utbildningar

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger

Läs mer

Hantera stress på arbetsplatsen

Utbildning Hantera stress på arbetsplatsen Stressen påverkar allt fler i samhället. Behovet av att kunna hantera stressen ökar lavinartat. Grundkurs för dig som arbetar med

Läs mer
Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå