Vi brinner för att utveckla företag och skapa ett starkare Norrland

Aktuella utbildningar

Så kommunicerar du med media

Utbildning Så kommunicerar du med media I en tid när kommunikation är viktigare än någonsin är en god och avslappnad relation till media otroligt värdefull. Under en heldagskurs där vi växlar mellan teori och mycket

Läs mer

Förhandla med Harvardmetoden

  Utbildning Förhandla med Harvardmetoden Lär dig förhandlingsmetoden som gör att du bättre kan komma överens och bevarar goda relationer. Förhandlingsmetoden används i hela världen och lämpar sig väl för enkla säljmöten till komplexa affärsförhandlingar.

Läs mer

Det säljande samtalet

Utbildning Det säljande samtalet med Pär Dunder En utbildning för säljare och säljledare i mindre och mellanstora företag De flesta säljare upplever avslutet i säljprocessen som den svåraste. Att komma till avslut och ”stänga affären”

Läs mer

Affärsmodellering

Utbildning Affärsmodellering Ett av fem företag som vill växa vet inte hur man gör. Företag som satsar på att utveckla sina affärsmodeller är lönsammare än de som satsar på att utveckla nya produkter och tjänster. Därför erbjuder vi en

Läs mer

Grundläggande ledarskap

Utbildning Grundläggande ledarskap med Elisabeth Weidel 2 dagars utbildning för dig som är på väg in i en ledarroll och för dig som är ledare men inte har en ledarskapsutbildning För att skapa förutsättningar för

Läs mer

Härdplaster

Utbildning Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av härdplaster – så klarar du kraven och skapar en säkrare arbetsplats. En utbildning som riktar sig till dig som arbetar med härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt afs 2011:19. För att

Läs mer

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Utbildning GDPR – den nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, gdpr, i kraft. Här får du verktygen för att möta de ökade kraven Grundkurs om dataskyddsförordningen (gdpr) som bland annat kommer behandla

Läs mer

Grunderna i projektledning

Utbildning Grunderna i projektledning 2 dagars projektledarutbildning för dig som är påväg in i en projektledarroll, projektledare som inte har projektledarutbildning och beställare/styrgrupper. En intensivkurs i projektledning som ger deltagarna kunskap i att driva mindre

Läs mer

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vilka regler som gäller och hur de ska

Läs mer

Utfasning/substitution

Utbildning Utfasning/substitution Hur går man tillväga för att fasa ut eller substituera farliga kemikalier? Förväntningarna från kunder och konsumenter ökar på att företag och organisationer minskar sin användning av skadliga kemikalier. Samtidigt blir lagstiftning och

Läs mer

Bedöm hygieniska gränsvärden

Utbildning Bedöm hygieniska gränsvärden enligt AFS 2015:7 Utbildning för chefer, kemikaliegrupp, skyddsombud – de som ansvarar och gör riskbedömningar. Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier eller kemiska riskkällor och för att kunna göra riskbedömning måste

Läs mer

Effektiv projektplanering

Utbildning Effektiv projektplanering Kraven på att leverera projekt i tid ökar alltmer. Behovet av effektiv, korrekt och tydlig tidsplanering blir därmed konstant större. Utbildningen ger dig ett häpnadsväckande enkelt och effektivt projektplaneringsverktyg, som både är

Läs mer
Affärsutveckling

Affärsutveckling är, som ordet antyder, en utveckling av en affär. Enklare uttryckt en utveckling av ett företag eller en verksamhet. Detta sker genom adekvat faktainsamling såsom konkurrentanalyser, företagsanalyser eller marknadsanalyser. Med detta som grund ska ett strategiarbete byggas.

Mentorskap

Det traditionella mentorskapet är underskattat. När Veckans Affärer frågade 50 erfarna chefer om hur de borde ha börjat sin chefskarriär blev svaret ”Skaffat en bra mentor” en första, andra och tredje plats.

#ettstarkarenorrland

Vår mission är att stärka norrländska företag och organisationer genom utbildning, affärsutveckling och mentorskap

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå