Vi brinner för att utveckla företag och skapa ett starkare Norrland

Aktuella utbildningar

Så kommunicerar du med media

Utbildning Så kommunicerar du med media I en tid när kommunikation är viktigare än någonsin är en god och avslappnad relation till media otroligt värdefull. Under en heldagskurs där vi växlar mellan teori och mycket

Läs mer

Det säljande samtalet

Utbildning Det säljande samtalet med Pär Dunder En utbildning för säljare och säljledare i mindre och mellanstora företag De flesta säljare upplever avslutet i säljprocessen som den svåraste. Att komma till avslut och ”stänga affären”

Läs mer

Förhandla med Harvardmetoden

Utbildning Förhandla med Harvardmetoden Lär dig förhandlingsmetoden som gör att du bättre kan komma överens och bevarar goda relationer. Förhandlingsmetoden används i hela världen och lämpar sig väl för enkla säljmöten till komplexa affärsförhandlingar. Utbildningen

Läs mer

Affärsmodellering

Utbildning Affärsmodellering Ett av fem företag som vill växa vet inte hur man gör. Företag som satsar på att utveckla sina affärsmodeller är lönsammare än de som satsar på att utveckla nya produkter och tjänster. Därför erbjuder vi en

Läs mer

Grunderna i Microsoft Project

Utbildning Grunderna i Microsoft Project Utbildning för dig som behöver kunskaper i Microsoft Project 2 dagars grundutbildning i det kraftfulla verktyget Microsoft Project. Kursen passar dig som är eller på väg att bli projektledare, delprojektledare,

Läs mer

Härdplaster

Utbildning Arbetsmiljöverkets nya regler för hantering av härdplaster – så klarar du kraven och skapar en säkrare arbetsplats. En utbildning som riktar sig till dig som arbetar med härdplaster (allergiframkallande ämnen) enligt afs 2011:19. För att

Läs mer

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Utbildning GDPR – den nya dataskyddsförordningen 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, gdpr, i kraft. Här får du verktygen för att möta de ökade kraven Grundkurs om dataskyddsförordningen (gdpr) som bland annat kommer behandla

Läs mer

Psykosocial arbetsmiljö i balans (AFS 2015:4)

Utbildning Psykosocial arbetsmiljö i balans (AFS 2015:4) Den psykosociala arbetsmiljön blir allt viktigare i vårt högpresterande samhälle En god psykosocial arbetsmiljö är en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar verksamhet. I mars 2016 började nya föreskrifter

Läs mer

Konflikthantering på hjärnans villkor

Utbildning Konflikthantering på hjärnans villkor Konflikter uppstår överallt i samhället Många tycker att det är jobbigt att hantera konflikter och väljer därför ibland att sopa dem under mattan och hoppas att de försvinner. Under den

Läs mer

Riskbedömning

Utbildning Riskbedömning En utbildning i att bedöma och minska arbetsmiljörisker Många arbetsmoment innebär kontakt med kemikalier och kemiska riskkällor. En utbildning för chefer, skyddsombud och arbetsmiljöansvariga i vilka regler som gäller och hur de ska

Läs mer
Affärsutveckling

Affärsutveckling är, som ordet antyder, en utveckling av en affär. Enklare uttryckt en utveckling av ett företag eller en verksamhet. Detta sker genom adekvat faktainsamling såsom konkurrentanalyser, företagsanalyser eller marknadsanalyser. Med detta som grund ska ett strategiarbete byggas.

Mentorskap

Det traditionella mentorskapet är underskattat. När Veckans Affärer frågade 50 erfarna chefer om hur de borde ha börjat sin chefskarriär blev svaret ”Skaffat en bra mentor” en första, andra och tredje plats.

#ettstarkarenorrland

Vår mission är att stärka norrländska företag och organisationer genom utbildning, affärsutveckling och mentorskap

Affärsliv w3 AB

Kanalgatan 59
931 32 Skellefteå